Prijzen (2019-2020)( prijzen zijn geldig per leerling, niet per gezin)

Basisprijs 1 Volledig jaar = 30 lessen van 1 uur € 180 (9 september 2019 t.e.m. 16 mei 2020)
1 les   180,00 €
2 lessen324,00 €
3 lessen455,40 €
4 lessen563,40 €
5 lessen650,00 €
All in  650,00 € (max. 7 lessen)


Per semester =15 lessen van 1 uur €105 

1ste:( 09 september 2019 t.e.m.  11 januari 2020)
2de :( 13 januari 2020 t.e.m. 16 mei 2020)

1 les   105,00 €
2 lessen189,00 €
3 lessen265,65 €
4 lessen328,65 €
5 lessen381,15 €


Verzekering: Is inbegrepen in de prijs van alle lessen
Het lessenrooster is wel nog onder voorbehoud. Kleine wijzigingen in de loop van september zijn eventueel nog mogelijk.

Er kan cash betaald worden in de dansstudio.
Storten kan op rek.nr  BE29 7370 1671 5264  van Sy-Dansstudio vzw,
met vermelding van naam & cursus. 

Inschrijven:
Inschrijven doe je vanaf nu online.  Klik hier op de inschrijvingslink
Lessen gaan door als er min 8 leerlingen ingeschreven zijn.
Iedereen heeft nog een extra teruggave op het lesgeld via de mutualiteit!
inschrijven
& huishoudelijk reglement
Sy-Dansstudio
Voorwaarden in  Dé Sy-Dansstudio/ Wat is het huishoudelijk reglement?
Het huishoudelijk reglement van de Sy-Dansstudio

Om de veiligheid en dansplezier te garanderen zijn hier enkele afspraken :

Je inschrijving en verzekering is pas definitief na betaling.

Het lidgeld dient ten laatste betaald te worden na de proeflessenweek,
dus voor aanvang van de 2e les.
Bij laattijdige betaling bent u in verzuim en kan u per direct de toegang tot de dansstudio
ontzegd worden!

Bij stopzetting van deelname aan de lessen wordt het inschrijvingsgeld niet terug betaald.
Enkel wanneer het lid een medisch attest kan voorleggen, kan men de lessen recupereren onder de vorm van een “tegoed bon “, ter waarde van de overgebleven lessen en met aftrek van € 10 dossieradministratie.  Deze regeling gaat pas van kracht van het melden van de afwezigheid!

Lessen gaan door als er min 8 leerlingen ingeschreven zijn.

Wanneer er te weinig inschrijvingen zijn voor een bepaalde les, kan deze les geannuleerd worden of samengevoegd worden met een andere les.

Sy-Dansstudio vzw is aangesloten bij Danspunt ( verzekering)
De verzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansactiviteiten en lichamelijke letsels opgelopen tijdens de lessen.
Bij blessure of ongeval tijdens een dansles gelieve de docent direct te verwittigen , zodat we de procedure voor de verzekering snel kunnen opstarten.

Verschillende mutualiteiten komen voor een deel tegemoet in het inschrijvingsgeld. Informeer bij uw mutualiteit.

Bij verhuizing wordt u verzocht uw nieuw adres door te geven-wijziging van telefoonnummer en e-mail adres dient ook te worden gemeld.

Leerlingen dragen de geschikte kledij en schoenen tijdens de lessen en respecteren
het ballet uniform/ danskledij afspraken die in de eerste les met de docenten gemaakt worden.
In alle lessen worden de haren netjes opgestoken.
Wees voorbereid. Steek genoeg rekkers en speldjes in uw dans tas.

Gelieve alle danskledij te naamtekenen.

Het is niet toegestaan om met vieze schoenen van buitenaf de dansstudio te betreden.
Breng altijd dansschoenen mee en doe ze aan in de kleedkamer.
Met je buitenschoenen mag je NIET in de danszalen komen!

Het uurrooster is onder voor behoud, dus wijzigingen zijn nog  steeds mogelijk in het begin van het schooljaar! De docenten bekijken en overleggen waar nieuwe leden het beste aansluiten naar dansniveau.

Omkleden kan enkel in de kleedkamers! Dit gebeurd niet in de gang!
De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor leerlingen, enkel bij jonge kinderen zijn begeleiders toegestaan.

De kleedkamers worden altijd netjes achter gelaten.
Flesjes of papiertje graag in vuilnisemmer gooien a.u.b.
Ben je de laatste danser,  doe het licht uit en sluit  de deur.

Kleine kinderen gaan best voor dat de dansles start nog eens naar het toilet!

Voor de les word er gewacht op de docent in de cafetaria.
Gelieve niet in de gang te wachten , want dan worden de lessen verstoord.

De leerlingen komen op tijd naar de les. Opwarming is van cruciaal belang. In de afgesproken kledij, kapsel, schoenen, zonder juwelen!

De Sy-Dansstudio houd een aanwezigheidslijst bij. Afwezigheid word steeds tijdig gemeld !
We verwachten dat onze dansleerlingen REGELMATIG te danslessen volgen.

Eten in de dansstudio’s is NIET toegelaten.
Snoep, kauwgom en drankjes zijn verboden in de dansstudio.

In de cafetaria zijn er drankjes en water verkrijgbaar tijdens de openingsuren.

Een GSM word niet toegelaten tijdens de les.

Het is niet toegelaten te filmen in de les, zonder toestemming van de lesgever.
Indien  er foto’s of filmpjes gemaakt worden gebeurt dit in overleg met de lesgever of Sylvie.

De Sy-Dansstudio is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan persoonlijke goederen.

Het materiaal in de danszalen wordt met respect behandeld.

De Sy-Dansstudio heeft het recht om lessen en activiteiten te vervangen of te annuleren.
Docenten /assistenten kunnen bij zieke of zwangerschap vervangen worden.
Wij doen er alles aan, om elke les te laten door gaan.

Tijdens de open lessen en presentaties zijn familie, vrienden en andere belangstellenden van harte welkom.
Gedurende het jaar is dit niet mogelijk. In de cafetaria kan men de leerlingen  volgen op het tv-scherm.
Blijf niet in de gang of voor het raam kijken tijdens een dansles, kinderen zijn snel afgeleid en kunnen zich zo niet meer concentreren en dit werkt storend!

Dé Sy-Dansstudio is niet verantwoordelijk voor de leerlingen voor en na de lessen. Gelieve niet onnodig in de dansstudio te blijven. Gelieve de kinderen tijdig op te halen.

De leerlingen respecteren de docenten en medewerkers van  De Sy-Dansstudio en volgen hun richtlijnen op.  Beleefdheid en respect voor en naar elkaar  toe vinden we heel belangrijk!

Het is verboden om :
o Diefstal of vernielingen te plegen.
o Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
o Discriminerende opmerkingen te maken.
o Beledigingen te uiten.

Op 25 mei 2018 treedt de GDPR( algemene verordening gegevensbescherming) in werking.
We bevestigen vanuit de Sy-Dansstudio vzw,  dat uw gegevens vertrouwelijk zijn en in geen enkel geval aan  derden worden doorgegeven.

Indien u niet wenst dat foto’s/video’s gebruikt worden voor de website of andere promotie materiaal,   gelieve dit dan op voorhand te laten weten bij inschrijving!

      *** Onze dansers  brengen telkens  hun goede humeur en beste dans moves mee tijdens de lessen/ repetities ***


î TOP

UiTPAS Meetjesland


De UitPAS is een systeem waarbij je punten kan sparen door aan vrijetijdsactiviteiten mee te doen. Deze kan je inruilen voor leuke voordelen of acties! Ook bij de Sy-Dansstudio kan je punten sparen door dansles te volgen.
Mensen met een beperkt inkomen kunnen een UiTPAS met kansentarief aanvragen. Ze betalen dan slechts 1/4e van het lesgeld. Op deze manier willen wij ook ons steentje bijdragen om ervoor
te zorgen dat iedereen kan komen dansen.

Let op:
– Wij scannen de UiTPAS in na inschrijving en betaling van het lesgeld. Schrijf je in voor een semester, dan krijg je 6 punten. Schrijf je in voor een heel schooljaar, dan krijg je 12 punten.
– Punten kunnen omgeruild worden. Deze voorwaarden zullen in de UiTDatabank te vinden zijn.